اسمانی

گفتم تو فرهاد منی

گفتی تو شیرینی مگر؟

گفتم خرابت می شوم

گفتی تو آبادی مگر؟

گفتم ندادی دل به من

گفتی تو جان دادی مگر؟

گفتم ز کویت می روم

گفتی تو آزادی مگر؟

گفتم فراموشم نکن

گفتی تو در یادی مگر؟!؟!؟
نوشته شده در یکشنبه 4 آذر 1397 ساعت 08:42 ب.ظ توسط Pania نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak