اسمانی

فقط خداست که …
میشود با دهان بسته صدایش کرد…
میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت…
تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد… 
تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند…
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید…
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود… 
و تنها سلطانیست که …
دلش با بخشیدن آرام می گیرد، 
نه با تنبیه کردن…!
همیشه و همه جا …!!!

نوشته شده در سه شنبه 25 دی 1397 ساعت 05:18 ب.ظ توسط Pania نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak