اسمانی

اخرین پرنده را هم رها کرده ام
اما هنوز غمگینم
چیزی در این قفس خالی هست
که ازاد نمیشود

#گروس_عبدالملکیان

نوشته شده در پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 12:54 ق.ظ توسط Pania نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak