اسمانی

فروید می گوید:''تمدن از انجا اغاز شد كه انسان به جای سنگ،كلمه پرتاب كرد'' 
انگار انسان متمدن فهمیده بود 
 سنگ ها به اندازه ی كلمات دردناك نیستند... 
ما سنگ هایمان را پشت در تمدن جا گذاشتیم 
 اما اموختیم كه ان حجم از خشونت و بیزاری و نفرت را  
در ابزار دقیق ترمان كه كلمات بودند بگنجانیم. ی
ادگرفتیم كه چطور گوشه هایشان را تیز كنیم، 
لحن را به ان اضافه كنیم 
و طوری پرتابشان كنیم كه ویرانگر باشند 
 ما یاد گرفتیم در عصر تمدن،بی تمدن باشیم.

نوشته شده در سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 ساعت 02:49 ب.ظ توسط Pania نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak