اسمانی

خاطره ها 
هیچ وقت پاک نمیشوند
شاید کم رنگ شوند
اما پاک نمیشوند
گوشه اے گم میشوند
گوشه ے
ازذهنت را مےگیرد
وناگهان
یک روز؛یک جا
وسط خنده هاےمستانه 
تورا
به فکر مےبرد...
نوشته شده در چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 07:40 ب.ظ توسط Pania نظرات |

ٖاینجا در دنیای من 

گرگ ها هم افسردگی گرفته اند

دیگر گوسفند نمی درند 

به نی چوپان دل میدند

و گریه میکنن..


نوشته شده در جمعه 25 آبان 1397 ساعت 07:38 ب.ظ توسط Pania نظرات |

همه ی ادمها ظرفیت بزرگ شدن ندارند
اگر بزرگشان کنیم گم میشوند
دیگر نه شما را می بینند نه خودشان را
پس به اندازه ی ادمها دست نزنیم...

نوشته شده در یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت 07:36 ب.ظ توسط Pania نظرات |

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 06:15 ب.ظ توسط Pania نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak